Arxiu parroquial

L’Arxiu Parroquial és l’arxiu eclesiàstic responsable de la custòdia, conservació i comunicació de la documentació generada per una parròquia. L’Arxiu Històric Parroquial comprèn, fonamentalment, els llibres de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i compliment pasqual, els llibres de la cura d’ànimes i de l’administració de béns, actes i documents curials i les visites pastorals. També s’hi conserven altres llibres referents a la mateixa església (llibres de privilegis, llibres de fàbrica, etc.), a institucions parroquials, confraries, rectors i registres notarials (a causa de la potestat dels rectors a expedir documentació oficial en el propi terme parroquial en cas de falta de notari públic) i altres. Encara que els Arxius Parroquials neixen de forma oficial per decret institucional en les disposicions del Concili de Trento l’any 1562, l’Arxiu Parroquial de la Parròquia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès es va generar amb anterioritat a aquesta data. És justament la documentació generada ininterrompudament durant segles per aquesta pràctica la que conforma la base del patrimoni documental de la nostra Parròquia. La primera documentació que trobem a l’Arxiu Històric Parroquial de la Parròquia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès són pergamins del s.XIII, però pròpiament com a llibres de registres sagramentals es conserven llibres de baptismes i d’òbits del s.XV i anteriors al Concili de Trento. Aquí rau la importància de l’Arxiu Històric Parroquial com el més valuós patrimoni de la Parròquia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès. Aquí podreu consultar el catàleg dels documents que en formen part, amb un breu descriptor per a cada un.

Descarrega l’arxiu parroquial

Horari de missa

Diumenges i festes:

10:30h al Santuari de Santa Quitèria

Casaments i baptismes

Per reservar data i obtenir tota la informació al respecte cal contactar personalment amb el mossèn al Despatx Parroquial

Dijous de 17:00 a 19:00 hores
Carrer Mogent 10
Vilanova del Vallès
08410 Vilanova del Vallès

Rober Solidari (Càritas Parroquial)

Recollida de roba utilitzada o nova tots els dijous al Centre Parroquial (C/ Mogent 10) de 17:30 a 19:15 hores.

Entrega de roba els dimarts a la tarda.

Entrevistes els divendres de 10 a 12 hores.